www.hopquatet.vn – Quà Tặng Lễ Tết Cao Cấp
www.hopquatet.vn
Quà Tặng Lễ Tết Cao Cấp

Miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng và truy cập trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định hiện hành của thỏa thuận cần thiết về việc sử dụng và ứng dụng của chúng. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng.

Quyền về sở hữu trí tuệ

Bản quyền đối với nội dung của trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Hộp Quà Tết trừ những quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp hoặc các liên minh đã ủy quyền cho công ty với việc sử dụng và sao chép cần thiết nội dung của trang web này. Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, tham khảo nhanh, minh hoạ và thông tin và không được sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của công ty.

Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này một cách toàn bộ hoặc một phần vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của công.

Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhân vật và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên trang web này thuộc về công ty trừ các quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp hoặc liên minh đã được ủy quyền công ty với việc sử dụng cần thiết và tái tạo các nội dung của trang web này. Nghiêm cấm sử dụng / sử dụng sai nhãn hiệu hàng hoá trên trang web này, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, trừ các điều khoản và điều kiện nêu trên. 

Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này trái phép hoặc trái phép, bao gồm bất kỳ hành động vi phạm nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của nó.

Quy định bồi thường

Bạn phải bồi thường cho tất cả các khiếu nại, thiệt hại, hành động và thủ tục tố tụng được đưa ra hoặc đưa ra đối với công ty phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này và / hoặc bất kỳ vi phạm các điều khoản liên quan đến bạn.

Trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc tổn thất đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của cửa hàng Hộp Quà Tết do lỗi từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng không đúng cách hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện đã được quy định trước đó.

Liên kết đến những website khác

Liên kết với các trang web khác được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích tiện lợi của bạn và không có nghĩa là công ty ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào trên các trang web đó. Các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của công ty và do đó Hộp Quà Tết không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ các trang web đó.

Liên kết đến các công ty thành viên trong nhóm công ty của công ty cũng phải chịu mức độ từ chối tương tự. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào được liên kết.

Thay đổi về điều khoản

Cửa hàng Hộp Quà Tết có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Các thay đổi này có thể bao gồm việc điều chỉnh giá cả, phương thức thanh toán, chính sách vận chuyển và các điều khoản khác. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với các điều khoản mới.

Chấm dứt hoặc đình chỉ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bất kỳ ai vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng của cửa hàng Hộp Quà Tết. Việc này có thể bao gồm việc hủy đơn hàng, từ chối dịch vụ hoặc cấm truy cập vào trang web của chúng tôi. Việc chấm dứt quyền truy cập có thể được thực hiện thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian, một phần hoặc toàn bộ, tuỳ theo quyết định của công ty vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc lý do gì. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các biện pháp pháp lý nếu cần thiết đối với các hành vi vi phạm.

Luật chính quyền và quyền tài phán

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web của cửa hàng Hộp Quà Tết sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia Việt Nam. Các bên có thể thực hiện quyền tài phán tại các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Quyết định của các cơ quan này sẽ là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan.