fbpx

Hộp Quà Tết Gỗ

Showing all 9 results

Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 04

Quà Tết Phú Quý 04

Vang Tây Ban Nha Bayanegra Cabernet Sauvignon
Hủ Thủy Tinh (Hoa Sen) – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh (Hướng Dương) – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh (Hoa Mai) – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp quà gỗ Bazanland

990,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 04 (BLUE LABEL)

Quà Tết Phú Quý 04 (BLUE LABEL) (Hết hàng)

Vang Tây Ban Nha Bayanegra Tempranillo Premier (Blue Label)
Hủ Thủy Tinh (Hoa Sen) – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh (Hướng Dương) – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh (Hoa Mai) – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (Blue)

1,190,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 01

Quà Tết Phú Quý 01

Vang Tây Ban Nha
Bayanegra Cabernet Sauvignon
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (2 Tầng)

1,190,000
Sale New
hộp quà tết phú quý 5

Quà Tết Phú Quý 5 (Hết hàng)

Vang Tây Ban Nha Bayanegra
Tempranillo Premier (Blue Label)
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc 120g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nho Khô Chile 150g
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (Blue)

1,350,000
Sale New
quà tết phú quý 7

Quà Tết Phú Quý 7 (Hết hàng)

Vang Tây Ban Nha
Ego Bodegas Goru Verde (Organic)
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nho Khô Chile 150g
Hộp Quà Gỗ Ngăn Kéo
The Wine Box

1,450,000
Sale New
hộp quà tết phú quý 6

Quà Tết Phú Quý 6 (Hết hàng)

Vang Italy Maschera
Rosso Delle Venezie
Hủ Thủy Tinh Hoa Sen – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh Hướng Dương – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh Hoa Mai – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp Quà Gỗ Ngăn Kéo TWB

1,450,000
Sale New
hộp quà tết phú quý 8

Quà Tết Phú Quý 8 (Hết hàng)

Vang Tây Ban Nha Siglo Saco Tempranillo D.O.CA Rioja
Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g, Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g
Nho Khô Chile Mamafood 250g, Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g
Hộp Quà Gỗ Ngăn Kéo The Wine Box

1,490,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 02

Quà Tết Phú Quý 02

Vang Italy
P Negroamaro Puglia
Nho Khô Chile Mamafood 250g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g
Hạt Điều Rang Muối Mamafood 250g
Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (2 Tầng)

1,520,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 03

Quà Tết Phú Quý 03

Vang Italy
Cantine Due Palme Canonico
Hạt Dẻ Cười Mỹ 250g
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc 300g
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (2 Tầng)

1,580,000