fbpx

Hộp Quà Da

Showing 1–12 of 18 results

Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 15

Quà Tết Phú Quý 15

Vang Chile Fernandez – Cabernet Sauvignon
Hủ Thủy Tinh (Hoa Sen) – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh (Hướng Dương) – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh (Hoa Mai) – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp Quà Da – Size M

810,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 18

Quà Tết Phú Quý 18

Vang Chile Fernandez
– Cabernet Sauvignon
Nho Khô Chile Mamafood 250g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g
Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g
Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g
Hộp Quà Da Size M

990,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 16

Quà Tết Phú Quý 16

Vang Tây Ban Nha
Bayanegra Tempranillo
Hủ Thủy Tinh (Hoa Sen) – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh (Hướng Dương) – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh (Hoa Mai) – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp Quà Da – Size L

990,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 22

Quà Tết Phú Quý 22

Vang Pháp
Louis Alarie UG-BORDEUX
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc 120g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nho Khô Chile 150g
Hộp Quà Da – Size L

1,050,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 17

Quà Tết Phú Quý 17

Vang Tây Ban Nha
Bayanegra (Black Label)
Hủ Thủy Tinh (Hoa Sen) – Hạt Bí Xanh Mông Cổ
Hủ Thủy Tinh (Hướng Dương) – Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ
Hủ Thủy Tinh (Hoa Mai) – Hạt Dẻ Cười Mỹ
Hộp Quà Da – Size M

1,090,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 19

Quà Tết Phú Quý 19

Vang Pháp Louis Alarie UG-BORDEUX
Hạt Dẻ Cười Mỹ Mamafood 150g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g
Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g
Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g
Hộp Quà Da Size M

1,120,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 23

Quà Tết Phú Quý 23

Vang Tây Ban Nha
Bayanegra Sparkling White Sweet
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nho Khô Chile 150g
Hộp Quà Da – Size L

1,250,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 26

Quà Tết Phú Quý 26

Vang Tây Ban Nha
Ego Bodegas Goru Verde (Organic)
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc 300g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ 200g
Hộp Quà Da – Size L

1,380,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 27

Quà Tết Phú Quý 27

Vang Italy P Negroamaro Puglia
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 300g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ 200g
Hộp Quà Da – Size L

1,420,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 24

Quà Tết Phú Quý 24

Vang Chile Secreto De Viu
– Cabernet Sauvignon
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Hộp Da Xanh Bản Đồ Lớn

1,480,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 25

Quà Tết Phú Quý 25

Vang Italy Passo Barone
Vino Rosse Ditalia
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Hộp Quà Da – Size L

1,520,000
Sale New
hộp Quà Tết Phú Quý 28

Quà Tết Phú Quý 28

Vang Italy
Cantine Due Palme Canonico
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 250g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 300g
Hộp Quà Da – Size L

1,550,000